2016 metais Panevėžio lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ buvo sėkmingai parengtas ir įgyvendintas sveikatingumo projektas „Judam, krutam visada, sportas – mūsų sveikata“. Sveikatingumo projekto tikslai – tęsti ikimokyklinės įstaigos prioritetinę sveikos gyvensenos ugdymo kryptį, į šį procesą įtraukiant visus ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenės narius, socialinius partnerius, taip pat, populiarinti lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ korekcines – kineziterapines mankštas, atsižvelgiant į skirtingų amžiaus grupių vaikų fizinio aktyvumo poreikius.
Parengtas projektas dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos projektų, priemonių, finansuojamų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis organizuotame konkurse ir laimėjo dalinį projekto finansavimą, kuriuo labai džiaugiasi visa įstaigos bendruomenė.
Organizuojant pagal projektą planuotus ir spontaniškai inicijuotus renginius, padėjome įstaigos ugdytiniams ir jų tėvams suprasti, kaip saugoti ir stiprinti savo sveikatą. Nuolat ugdėme ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, prie sveiko ir fiziškai aktyvaus gyvenimo būdo. Padedant kineziterapeutams, kūno kultūros ir sporto centro treneriams, siekėme išsikeltų projekto tikslų ir manome, jog projektas padėjo įvairiapusiškiau ir patraukliau skleisti žinią apie sveiką gyvenseną. Viso projekto metu organizuotos įvairios veiklos: mankštos, sportinės pramogos, sveikatingumo renginiai, sudarė puikias sąlygas ikimokyklinėje įstaigoje kurti saugią ir sveiką, vaikų poreikius atitinkančią ugdymosi aplinką.

Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui Inesos Vietienės informacija ir nuotraukos.