Sveikos gyvensenos vertybinės nuostatos Pravieniškių l/d „Ąžuoliukas“ darželyje ugdomos nuolat, o ne tik švenčių ar kitų renginių metu. Sveikatos stiprinimą propaguojančios temos integruojamos į įvairias ugdomojo proceso veiklas. Įstaigoje sudarytos tinkamos sąlygos vaikų sveikatai stiprinti ir saugoti. Grupėse ir darželio teritorijoje sukurta aplinka skatina vaikus judriai veiklai.

 

Šiais metais mūsų darželio pedagogės parašė projektą „Saugiai judam ir sportuojam, pailsėti vis sustojam“ . Jis buvo teigiamai įvertintas ir Kaišiadorių rajono savivaldybė skyrė 5000 lt. Gavę finansavimą, sudarysime galimybę bendruomenės nariams-vaikams, tėvams, pedagogams įgyti naujos patirties, žinių apie sveiką gyvenseną. Visa tai įneš daug naujovių sveikai gyvensenai skatinti. Ši sėkmė paskatino mus tolesnei  veiklai. Nuolat siekiame glaudaus, aktyvaus bendradarbiavimo su ugdytinių tėveliais.

Saulėtas pavasaris pakvietė visus į sporto šventę „Sportas patinka mažiems ir dideliems“. Organizuojant sporto šventę, jautėsi visų šventės dalyvių puikus emocinis nusiteikimas. Pasiskirstėme darbus ruošiant ir puošiant salę, apgalvojome sportines užduotis, apdovanojimus. Šventė prasidėjo darželio himnu. Daug sirgalių plojimų ir palaikymo susilaukė lopšelinukų prisistatymas, jų sportinė veikla.

Vyresniųjų darželinukų prisistatymai buvo originalūs, atitiko grupės pavadinimo simbolį. Jiems šioje šventėje svarbiausia buvo lenktyniauti ir laimėti. Užduotėlės estafetėse buvo atliekamos be išankstinio pasirengimo ir tai visiems buvo smagi staigmena. Vaikai buvo maloniai nustebinti tėvelių ir pedagogių sportine veikla. Daug juokėsi ir plojo tapę ne dalyviais, o sirgaliais. Lietuvių liaudies žaidimą „Žiužis“ žaidė visi šventės dalyviai. Galime pasidžiaugti, kad darželio nepamiršo buvę įstaigos ugdytiniai. Šventė vyko mokinių atostogų metu, todėl mokiniai atstovavo savo brolių ir sesių komandoms

Visi šventės dalyviai buvo apdovanoti medaliais. Tėveliams, kurie nedalyvavo sporto šventėje, jų vaikučiai pasakojo patirtus įspūdžius, džiaugėsi pasiekimais, apdovanojimais.

Ateityje sieksime, kad tėveliai, buvę darželio ugdytiniai dar aktyviau dalyvautų mūsų sveikos gyvensenos renginiuose, atkreipsime dėmesį į jų pasiūlytas idėjas ir pageidavimus. Ieškosime naujų bendradarbiavimo formų, kurios padės formuoti sampratą apie sveiką gyvenseną.

Pravieniškių l/d „Ąžuoliukas“ pavaduotojos V. Uzialko ir  priešmokyklinio ugdymo pedagogės A. Malinauskienės inf. ir iliustr.

 

 

Kategorija: Renginiai