Didžiausia dovana kiekvienam iš mūsų šalia savęs matyti – laimingą vaiką, kuris augtų saugioje aplinkoje.  Siekiant, kad visi vaikai jaustųsi saugūs ir laimingi, itin svarbus – bendras ugdytojų, tėvų, visuomenės narių indėlis. Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ bendruomenė jau keletą metų įgyvendina projektus, susijusius su neigiamų socialinių veiksnių prevencija ikimokyklinėse ugdymo įstaigose. Šiemet vykdėme projektą „Aš saugus ir laimingas“. Projektas orientuotas į tėvų, vaikų, įstaigos bendruomenės, visuomenės nuostatų ir vertybių formavimą, kurios užtikrintu saugią ir sveiką aplinką. Šiam tikslui pasiekti gavome dalinį finansavimą iš Panevėžio miesto savivaldybės. Papildomos lėšos leido įsigyti naujų edukacinių priemonių vaikų saugumui garantuoti bei emociniams išgyvenimams plėtoti. Projekto veiklas pradėjome įgyvendinti 2017 metų pavasarį, o baigėme rudenį netradiciškai paminėdami Tarptautinę tolerancijos dieną.
Projekto įgyvendinimą pradėjome organizuodami Panevėžio miesto ir rajono ikimokyklinių įstaigų vaikų piešinių parodą „Aš mylimas ir laimingas šeimoje“. Parodos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad visapusišką vaiko raida galima tik jam augant šeimoje, jaučiant abipusę pagarbą, rūpestį. Vaikai, pasitelkę įvairias dailės raiškos priemones savo mintis ir išgyvenimus perteikė ant popieriaus lapo, komentavo savo darbus. Parodą eksponavome Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje vaikų skyriaus erdvėje. Vaikų piešinių dėka atkreipėme visuomenės dėmesį ir suteikėme galimybę „išgirsti“ besiformuojančią vaiko nuomonę.
Pavasarį kvietėme įstaigos bendruomenės narius į šeimos sporto šventę „Aš noriu judėti“. Renginio tikslas – skatinti vaikų, tėvų, įstaigos bendruomenės narių bendradarbiavimą, siekiant visapusiško vaiko ugdymosi ir skatinant aktyvų šeimos poilsį. Renginio metu tėveliai turėjo galimybę ne tik aktyviai praleisti laiką su savo vaiku, bet ir kitokioje aplinkoje stebėti ir pažinti savo vaikus, pamatyti kaip jie elgiasi draugų tarpe, kaip jie moka įvardinti ir susitvarkyti su vienokiomis ar kitokiomis emocijomis.
Vienas iš projekto uždavinių orientuotas į vaikų saugumo užtikrinimą, todėl organizavome masinį bėgimą „Už saugią ir laimingą vaikystę“, skirtą ir vaikų gynimo dienai paminėti. Turėjome nusivilti, „koją pakišo“ vasariškas oras, kuris keitėsi kelis kartus per dieną ir „išgąsdino“ bėgimo dalyvius, tačiau patys drąsiausi, susirinko kieme ir apibėgo įstaigos teritoriją skanduodami „Už saugią ir laimingą vaikystę“. Įveikėme ne tik oro permainas, įveikėme ir distanciją, atkreipėme į save mikrorajono bendruomenės dėmesį.
Rudenį kvietėme ugdytinių tėvus bei pedagogus susipažinti su pagrindiniais sėkmingos tėvystės principais, kurie padeda geriau pažinti savo vaikus, kurti tolerantiškus tarpusavio santykius šeimoje. Dalyvaudami paskaitoje „Ką reikia žinoti apie pozityvią tėvystę auklėjant vaikus?“ tėvai turėjo galimybę išgirsti Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės Dianos Kudžmienės įžvalgas, kas svarbu kuriant teigiamą bendravimo santykį su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Jie taip pat galėjo pasidalinti savo patirtimi bei gauti specialistės patarimų.
Minėdami Tarptautinę Tolerancijos dieną pakvietėme lopšelio-darželio „Draugystė“ priešmokyklinio amžiaus ugdytinius bei Panevėžio Beržų progimnazijos 1a klasės mokinius sudalyvauti akcijoje „Manęs negalima skriausti, aš turiu teisę būti kitoks“. Akcijai vykdyti pasirinkome ir netradicinę aplinką – Panevėžio rajono viešąją biblioteką. Su vaikais diskutavome apie toleranciją, jiems į pagalbą atskubėjo ne tik bibliotekos darbuotojai, jų pedagogai, bet ir bibliotekoje viešėję savanoriai iš Ispanijos ir Vengrijos. Ugdytiniams buvo puiki galimybė ne tik žodžiu aptarti, kokiais aspektais skiriasi žmonės. Aptarę: kas yra tolerancija? Kokiomis savybėmis pasižymi tolerantiškas žmogus? Kuo mes skiriamės vieni nuo kitų? ir pan. Akcijos dalyviai piešė save, bandydami perteikti išorinius skirtumus, kuriais pasižymi žmonės.
Siekdami, kad vaikai būtų saugūs ir laimingi, padarėme išties tik menką žingsnelį į priekį, todėl veiklą ketiname tęsti ir kitais metais. Juk saugus ir laimingas vaikas turėtų būti ne tik šiandien ar rytoj. Saugus ir laimingas jis turėtų būtį visada. Tikimės, kad visuomenė atkreips dėmesį būtinybę užtikrinti saugią ir sveiką aplinką, kurioje nori augti kiekvienas vaikas.

Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui Loretos Asačiovienės ir logopedės Vaivos Kaščikaitės inf. ir iliustr.