Kauno lopšelyje-darželyje „Malūnėlis” 2020 sausio mėnesio 6 – vasario 
mėnesio 28 dienomis vyko projektas su ugdytinių šeimomis „Saugus, kai 
žinau”.

Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti veiklos ir saugios 
gyvensenos žinias, įgūdžius ir įpročius. Vaikai turėjo galimybę 
sužinoti apie sveikatos palaikymą, stiprinimą ir saugojimą.Įgijo 
žinias ir mokėjimus apie tykančius pavojus ir saugumą buityje, kelyje, 
su nepažįstamaisiais,kt., apie kūno galias ir gebėjimus. Mokėmės 
suvokti, atpažinti jausmus, neigiamas ir teigiamas emocijas ir rasti 
tinkamus būdus į juos reaguoti, kad geriau susidorotume su 
kasdieniniais sunkumais. Ugdytinių įgytų žinių ir įgūdžių grįžtamasis 
ryšys atsispindi stendiniuose pranešimuose įstaigoje.

Organizatorės: priešmokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Milena Juraškienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Joana  Olšauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Lina Kavaliauskienė

Kategorija: Projektai