Mokyklos-darželio „Pasaka“ ugdytiniai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmetį ir Elektrėnų miesto 50-metį nutarė pažymėti projektu „ Lietuviais esame mes gimę… „ , kuris vyko 2010 m. kovo 1-12 dienomis.

 

Pirmą projekto dieną į salę susirinkę vaikai sugiedojo Tautišką giesmę. Auklėtojos pristatė visus Lietuvos regionus jų tarmiška kalba. Vaikams buvo rodomos ištraukos iš filmų: „Elektrėnai 40“, „Lietuvos paveldas vaikams“.

Visų grupių vaikai demonstravo dailininkės – dizainerės B. Kriščiūnaitės ir tėvelių sukurtus tautinius drabužius.

Antroji diena-liaudiškų patiekalų diena. Darželio  ugdytiniai  ragavo, skanavo virėjų ir tėvelių pagamintus lietuviškus tradicinius patiekalus, svečiavosi vieni pas kitus, sutikdami ir išlydėdami svečius liaudiškomis dainomis. Apie sveikos mitybos svarbą anksčiau ir dabar darželio darbuotojoms papasakojo Elektrėnų „Sveikuolių klubo“ įkūrėja ir buvusi pirmininkė Bronislava Vasiliauskienė.

Trečiąją dieną ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikai dalyvavo sportinėje pramogoje „Aukštaičių, žemaičių, suvalkų ir dzūkų varžytuvės“. Mažieji lietuvaičiai varžėsi tarpusavyje traukdami virvę, šokinėdami maišuose, išbandė jėgas „pagalvių mūšyje“.

Ketvirtąją projekto dieną vaikams Elektrėnų kultūros centre buvo demonstruojamas filmas „Tūkstantmečio odisėja…“, skirtas Lietuvos tūkstantmečio įprasminimui. Daug teigiamų emocijų vaikams suteikė senosios animacijos filmukai.

Kiek daug priešmokyklinukai žino apie gimtąjį kraštą, išaiškėjo  viktorinoje „Noriu viską žinoti apie Lietuvą“.

Paskutinę projekto dieną visi persikėlėme į  senovę – priešmokyklinių grupių vaikai parodė spektaklį  pagal legendą „Gedimino sapnas“. Spektaklio dekoracijos, kostiumai, dainos, šokiai priminė anų laikų dvasią. Sekančią savaitę spektaklį parodėme ir darželio bendruomenei. Sulaukėme šiltų atsiliepimų ir padėkos žodžių iš tėvelių ir svečių.

Direktorė įteikė padėkos raštus aktyviausiems, išradingiausiems, gudriausiems ugdytiniams ir tėveliams.

Dėkojame visiems tėveliams už išmonę, kuriant kostiumus spektakliui, už paruoštus lietuviškus patiekalus ir už nuolatinę pagalbą, dalyvaujant įvairiuose mokyklos- darželio „Pasaka“  renginiuose.

Be galo džiugu, jog   mažose,  vaikiškose širdelėse, telpa tiek daug meilės Tėvynei,  noro ją pažinti, gerbti ir saugoti.    

Priešmokyklinių grupių pedagogių: R. Stankevičiūtės, L. Čarienės, N. Karužienės inf. ir iliustr.