Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“ įgyvendina Sporto rėmimo fondo  finansuojamą projektą „Sportiniai šeimų vakarai“. Projekto uždaviniai: 1) Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ lauko sporto įrenginių, sporto inventoriaus plėtra; 2) fizinio aktyvumo veiklų organizavimas darželio bendruomenei (vaikams, tėvams, darbuotojams) ir Kupiškio miesto Kraštiečių mikrorajono gyventojams.

Sudarytos sąlygos  projekto dalyviams 2 kartus per savaitę birželio-spalio mėn. laisvalaikį leisti  sportuojant: žaidžiant krepšinį, futbolą, tinklinį, tenisą, mankštinantis ant treniruoklių, gimnastikos įrengimų. Tikimės, kad vaikai, matydami suaugusiųjų pavyzdį, įgis poreikį fiziniam aktyvumui, o tai reiškia, kad gerės jų fizinė, psichinė ir socialinė sveikata. Šeimos daugiau laiko praleis kartu.

Projekto lėšomis nupirkti 3 nauji treniruokliai, 5 gimnastikos įrenginiai, 2 krepšinio stovai, tinklinio stovas, kamuoliai, 2 bokso kriaušės,  kitas smulkus sportinis inventorius.

Projekto administratorė, direktorė Danguolė Koženiauskienė

Projekto vykdytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Naikauskienė

Kategorija: Projektai