2018 m. lapkričio 22 d. Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ vyko seminaras „Palankaus mikroklimato kūrimas darželyje ir šeimoje“. Lektorė Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ prezidentė Danutė Jakučiūnienė. Seminaro metu kalbėjome apie mikroklimatą darželyje ir šeimoje. Mikroklimatas darželyje tai bendravimas, santykiai tarp pedagogų, tarp vaikų ir pedagogų, tarp pedagogų ir tėvų, tarp tėvų ir vaikų. Vaiko gera savijauta priklauso nuo visų jį supančių žmonių tarpusavio santykių, aplinkos. Dalijomės gerąja darbo patirtimi, iškylančiomis problemomis.

Kalvarijos lopšelio-darželio direktorės pavaduotojos ugdymui Janinos Bukevičienės inf. ir iliustr.

Kategorija: Renginiai