2019 m. gegužės 30 d. Kauno l/d „Kodėlčiukas“ buvo organizuojamas seminaras – praktikumas „Edukacinių erdvių lauke panaudojimas vaikų aktyvinimui, sveikatinimui ir kūrybiškumui lavinti“, Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariams, miesto ikimokyklinio ugdymo mokytojams. Seminaro tikslas: gilinti pedagogų sveikatos ugdymo kompetenciją, kūrybiškai organizuojant vaikų sveikatinimo, kūrybiškumo procesą darželio lauko erdvėje.
Ko reikia, kad vaikučiai būtų sveiki, žvalūs? Ogi labai nedaug – gryno oro, fizinio krūvio ir įvairaus bei sveiko maisto. Geriausia vaikai įsisavina informaciją per žaidimą, kūrybą, piešdami, vaidindami, sportuodami. Mokytojos sugalvoja vis naujų ugdymo/si formų, kaip supažindinti vaikus su sportiniais žaidimais, naujomis priemonėmis ir jų reikšme vaiko sveikatai. Todėl šio susitikimo metu buvo siekiama supažindinti mokytojus su šios įstaigos darbo patirtimi, taikomais metodais, edukacinių erdvių lauke panaudojimu vaikų aktyvinimui, sveikatinimui ir kūrybiškumui lavinti ugdant vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius.
Seminaro metu buvo pristatomi stendiniai, žodiniai pranešimai, pačių mokytojų pagamintos ugdymo(si) priemonės. Kai išklausėme pranešimus, ėjome į lauką apžiūrėti lauko priemonių, edukacinių erdvių. Mokytojoms buvo smalsu ir jos taip pat išbandė keletą priemonių. Kauno l/d „Kodėlčiukas“ mokytojos dalinosi patirtimi, savo idėjomis, negailėjo patarimų kolegėms.
Grįžusios iš lauko aptarėme, kaip pavyko seminaras, kokias nuotaikas išsineša kolegės. Buvo džiugu girdėti, kad mūsų idėjos joms patiko ir jas žadėjo įgyvendinti savo įstaigoje. Patiko kūrybiškos lauko erdvės, priemonės lavinančios vaikų gebėjimus ir jų pristatymas. Mokytojos pagilino bendrąsias pedagogines kompetencijas, sustiprino praktinių žinių įgūdžius, patobulino žinias edukacinių lauko erdvių kūrime, Anot Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ prezidentės Ritos Juozapaitienės: „Seminaro metu buvo pateikta viskas iš širdies, matosi, kad dirbantys mokytojai gyvena tuo, ką kuria“.

Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“ direktorės pavaduotojos ugdymui Ilonos Kairienės inf. ir iliustr.

Kategorija: Renginiai