Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“ ir Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“ 2018 m. rugsėjo 20 d. organizavo seminarą „Projekto metodo panaudojimo galimybės įgyvendinant sveikatą stiprinančias veiklas ikimokyklinėje įstaigoje“. Gerąja patirtimi, vykdant projektų metodą, dalinosi mokytojai, švietimo pagalbos vaikui specialistai iš Jonavos lopšelio-darželio „Žilvitis“, Kauno rajono Domeikavos lopšelio-darželio, Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“, Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“. Organizuotos praktinės veiklos edukacinėse erdvėse, kurių metu seminaro dalyviai susipažino su metodais, vykdant projektinę veiklą. Pedagogų komandos pristatė pranešimus stende apie sveikatingumo veiklas. Seminarą apibendrino ir skaitė pranešimą „Metodų įvairovė įgyvendinant sveikatos ugdymo projektus darželyje“ asociacijos prezidentė Danutė Jakučiūnienė.

Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ neformaliojo ugdymo mokytojos Kristinos Geišienės, direktoriaus pavaduotojos ugdymui Remigijos Kasputienės informacija ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Vaidos Stankevičiūtės nuotraukos.