2019 m. gruodžio 6 d. Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė” organizavo respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai” seminarą „Socialinė emocinė vaikų sveikata”. Seminaro lektorė – Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Silva Striunga. Seminare dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos ne tik iš Kupiškio, bet ir iš Biržų, Rokiškio.

Psichologė kalbėjo apie vaikų socialinę emocinę sveikatą,  kaip pastiprinti vaikų pozityvų elgesį, kaip suvaldyti vaikų grupę. Lektorė taip pat dalinosi savo asmeninio darbo patirtimi, kaip sekasi taikyti įvairius būdus, metodus,  stiprinant vaikų emocinę sveikatą.

Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kategorija: Renginiai