Renginio tikslas – bendradarbiaujant švietimo pagalbos specialistams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams įgyvendinti ugdomąją/korekcinę veiklą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams per žaidybinį siužetą.

Renginyje kviečiami dalyvauti visi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistai, neformaliojo (kūno kultūra) ugdymo mokytojai, meninio (muzika, dailė) ugdymo mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai.

Renginį organizuoja Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis „Riešutėlis“ ir Kauno rajono švietimo centras.

Kategorija: Renginiai