2024 02 05/09 startavo 29 -oji tradicinė „Būkime sveiki“ respublikinė sveikos gyvensenos savaitė, kurią organizavo Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis- darželis. Visą savaitę 32 šalies ikimokyklinių įstaigų bendruomenės, 193 pedagogai, mokytojų padėjėjos, visuomenės sveikatos specialistai, šeimų nariai buvo raginami būti fiziškai aktyviais, lavinantys higieninius įgūdžius, formuojantys sveikos mitybos įpročius, teikiantys informaciją apie ligas ir jų prevenciją, plėtojantys tarpinstitucinį bendravimą ir bendradarbiavimą. Skatinantys skleisti sveikos gyvensenos idėjas šalyje, dalijantis gerąja darbo patirtimi. Kviečiantys būti aktyviems ir SVEIKIEMS! Mes tarsi šeima vienijanti sveikatinimo veiklas.

Labai prašau paskatinti įstaigos komandą PADĖKOMIS, kadangi dirbo iš peties ne tik savaitę bet visą mėnesį.
Koordinatorė neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytoja I. Bielevičienė.
Darbo grupės nariai: priešmokyklinio ugdymo pedagogės D. Česnulienė, Danutė Čėglienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos (Auklėtojos)
G. Žalienė, O. Milinavičienė, meninio ugdymo (dailės) mokytoja L. Čenienė.

Kategorija: Naujienos