Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelio-darželio ,,Pelėdžiukas” inicijuoja vasaros projektą ,,Bėk, žirge, bėk!”. 

Kviečiame dalyvauti  asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai” įstaigas. 

Kategorija: Projektai