1. Mano rankos dar mažos; būkite geri, nesitikėkite, kad aš tobulai paklosiu lovą, nupiešiu piešinį arba įmesiu kamuolį. Mano kojos dar trumpos. Eikite lėčiau, kad aš galėčiau eiti kartu.
2. Mano akys dar nematė tiek pasaulio kaip Jūsų; būkit geri, leiskite man pamažu jį ištirti;  neverskite manęs to daryti, kai nebūtina.

3. Namų ruoša niekur nedings, o aš čia esu tik trumpą laiką. Būkite geri, skirkit laiko paaiškinti man apie  šį nuostabų pasaulį ir darykite tai noriai.

4. Mano jausmai yra pažeidžiami. Būkite jautrūs mano poreikiams; nesikabinėkite prie manęs kiaurą dieną. (Juk Jūs nenorėtumėte, kad  prie Jus bartų vien už tai, kad Jūs – smalsus.) Elkitės su manimi taip, kaip norėtumėte, kad būtų elgiamasi su Jumis.

5. Aš esu ypatinga dovana. Saugokite mane su ypatinga meile: reikalaukite iš manęs atsakomybės už mano veiksmus, duokite nurodymų,  kaip reikia gyventi ir drausminkite mane.

6. Man reikia padrąsinimo, kad galėčiau augti. Neskubėkite kritikuoti; atsiminkite, kad Jūs  galite kritikuoti  dalykus, kuriuos aš darau, bet ne mane.

7. Duokite man laisvę pačiam apsispręsti dėl tų dalykų, su kuriais aš susijęs. Leiskite man suklysti,  nes taip aš galėsiu pasimokyti iš savo klaidų ir mokėsiu apsispręsti, kai iš manęs pareikalaus gyvenimas.

8. Būkite geri, neatlikite už mane to, ką aš turiu pats padaryti. Tai mane verčia jaustis taip, lyg mano pastangos neatitiktų Jūsų lūkesčių. Aš žinau, kad tai sunku, bet prašau, nelyginkite manęs su mano broliu ar seserim.

9. Labai prašau, nebijokite išvykti savaitgaliui abu kartu. Vaikams taip pat reikia „atostogų“ nuo tėvų. Be to, tai yra puikiausias būdas įrodyti, kad Jūsų santuoka yra nuostabi.

10. Būkite mano dvasiniu vadovu. Išmokykite mane vertybių namuose ir rodykite man gerą pavyzdį, kuriuo galėčiau sekti.

 Pagal „Tėvų sugebėjimai“ (Sherry Fergusson ir Lawrence E. Marin)