Asociacijos “Sveikatos želmenėliai” būstinėje turima metodinė literatūra

1 Sveikata  visiems XXI amžiuje.
2. Balčiūnienė S. Netaisyklingos laikysenos ir stuburo iškrypimų korekcija. Šiauliai.  2002.
3. Devi I. Joga . Vilnius. 2001.
4. Harland S. Hiperaktyvus ar labai gabus?. Vilnius. 2005.
5. Kula P.  Ikimokyklinuko gimnastika . kaunas. 2005.

6. Bandzienė O., Bobrova L., Staponkienė Z. Vaikų kūno kultūra. Šiauliai. 2004.

7. Šlekys S. Sauga per kūno kultūros pratybas. Vilnius. 2003.

8.  Monkevičienė O. Mano vaikai. Vilnius. 2003.

9.  Galienė L., Bulotaitė L., Sturlienė L. Asmenybės ir bendravimo psichologija. Vilnius. 2002.

10. Saviščevienė S., Vaitkevičius V. Vaiko sveikata ir saugumas darželyje. Vilnius. 2000.

11. Bulotaitė L., Pivorienė V.R., Sturlienė N. Drauge su vaiku… Vilnius.  2001.

12. Monkevičienė O., Bieliauskienė I. Įveikiame kartu…. Vilnius. 2006.

13. Bulotaitė L. Gudžinskienė V.  Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. Vilnius. 2004.

14. Monkevičienė O., Jakučiūnienė D.  Gyvenimo įgūdžių ugdymas. Ikimokyklinis ugdymas. Vilnius.  2004.

15. Rugevičienė O. Gyvenimo įgūdžių ugdymas. Pradinis ugdymas. Vuilnius. 2004.

16. Statulevičienė D., Vaitkevičius V.  Smalsučio  kelionė į sveikos mitybos šalį.  Šiauliai.  2003

17. Monkevičienė O., Bieliuskienė I. Įveikiame kartu… Pratybų knygelė. Vilnius. 2006.

18. Civilinės saugos departamentas. Kaip surasti paklydusį vaiką vadovas?

19. Civilinės saugos departamentas. Kaip surasti paklydusį vaiką ?. Pratybų knygelė

20. Saugumo buityje vadovas

21. Saugumo  buityje  pratybų knygelė

22. Vaičaitytė E., Vaitkevičius V.  Aš saugus , kai žinau. Šiauliai.  2004.

23. 500 linksmų žaidimų. Vilnius. 2004.

24. Sruoga V., Jakubkaitė B.  Emocinė, fizinė ir seksualinė prievarta prieš vaikus. Vilnius. 2003.

25. Miškinis K. Šeima žmogaus gyvenime. Kaunas. 2003.

26. Baublienė R. Saugūs pratimai. Vilnius.  2000.

27. Miežienė L., Juodaitienė M. Paprasti-nepaprasti žaidimai. Vilnius. 2005.

28. Christen A. Ar  žinote, kas yra olimpinės žaidynės?. Vilnius. 2004.

29. Džiuvė A. Žaidimai gamtoje. Šiauliai. 2003.

30. Adaškevičienė E. Vaikų sveikatos ugdymas. Vilnius. 1999.

31. Butautienė I., Paulavičiūtė A. Mes žaidžiame.Vilnius. 2001.

32. Dineika K. Žaidimai. Vilnius. 2000.

33. Grabbet R. Didžioji spalvota žaidimų knyga. Vilnius. 2000.

34. Grigonis M. 200 žaidimų. Vilnius.1988.

35. Grinevičienėnė., Jarovaitienė R. Tradiciniai žaidimai. Kaunas. 1997.

36. Ivanovas P. Vaikų žaidimai. Šiaurės Lietuva. 2000.

37. Kuklys V. Judrieji žaidimai. Kaunas. 1982.

38. Okeris O. Žaidimai visai šeimai. Vilnius. 1985.

39. Kuojienė I., Norkūnienė G., Tarvydienė V. Augu sveikas ir stiprus.Vilnius. 2009.

40. Patiekalų receptai vaikų mitybai. Vilnius. 2008.

41. Rauckis J., Drungilienė D. Ankstyvojo amžiaus vaikų kūno kultūros programa ir metodinės rekomendacijos., Vilnius. 2003.
 
42. Į sveikatos šalį. Vilnius. 2009.

43. Ustilaitė S., Gudžinskienė V. Vaikų ir jaunimo rengimo šeimai programų rengimas. Vilnius. 2007.

44. Universalios  sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos. Vilnius. 2000.

45. Petrauskienė A., Zaborskis A. Aukime sveiki. Kaunas. 2000.

46. Barbšienė I., Šimaitienė A., Račkauskienė A. Sveikatos ugdymo projektai ir jų įgyvendinimas. Klaipėdos r. 2006.

47. Jasnauskienė I., Morkūnienė O. Ir kelyje būk saugus. Vilnius. 2005.

48. Jociutė A., Sabaliauskienė D., Mačiūnas E. Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas. Vilnius. 2007.

49. Balčiūnas D., Jankauskienė R. ir kiti. Sveika mokymosi aplinka be patyčių. Kaunas. 2007.
51. Petkevičienė J., Barzda A. ir kiti. Sveikos mitybos rekomendacijos. Vilnius. 2005.
52. Adaškevičienė E. Vaikų fizinis aktyvumas ir sveikata. Vilnius.1995

53. Laurinčiukienė L. Priešmokyklinis ugdymas. Vilnius. 2004.

54. Dailidienė N., Juškelienė V. Fizinio aktyvumo įtaka vaikų sveikatai sveikos gyvensenos darželiuose. Vilnius. 2000.

55. Janušauskienė B., Lukoševičius L. Sveika gyvensena nuo vaikystės. Kaunas.1999.

56. Sveikos gyvensenos ugdymas ikimokyklinėse įstaigose. Vilnius. 2002.

57. Strutinskaitė J. Vaiko teisių konvencijos nargrinėjimo pradinės klasėse metodika.Vilnius. 1999.

58. Europos komisija. Baltoji knyga dėl sporto. 2007

59. Vargalytė R. Sveikatos ugdymo praktika.Telšiai. 2004.

60. Poteliūnienė S. Kūno kultūro pamokos turinio įvairinimas judriaisiais žaidimais.Vilnius. 2006.

61. Piliuvienė A., Dailidienė N., Jakučiūnienė D. Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa. Vilnius. 1997.

62. Brosche Heidemarie.  Trumpų greitų 170 žaidimų namuose ir keliaujant. Vilnius. 1999.

63. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.
Vilnius. 2006.
64. Davidavičienė A. G., Jakučiūnienė D., Latauskienė E. ir kt. Metodinės rekomendacijos alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programai įgyvendinti (Mokytojo knyga). Vilnius. 2006.
65. Monkevičienė O., Jakučiūnienė D., Šeibokienė G. Alkoholio, tabako ir kitų psiciką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos įgyvendinimo rekomendacijos. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Vilnius.
66. Metodinė medžiaga saugos įgūdžių ūgdymo klausimais (Ugniagesių gelbėtojų mokykla)