Vaikai juos supantį pasaulį pažįsta praktiškai bandydami, tyrinėdami, kurdami. Gyvoji gamta, augalija yra neatsiejamas vaiko pažinimo objektas. Todėl šiltėjant orams atsiranda poreikis iš arčiau susipažinti su sėklų dygimu, augalų auginimu. Taip vaikai ugdosi pagarbą gamtai, gyvybei, įgyja reikalingų žinių.

        Balandžio 12 – balandžio 16 dienomis „Papūgiukų“ grupės mokytojos su ugdytiniais organizavo STEAM pažintinę tyrinėjimų ir atradimų savaitę „Sėju, sodinu, auginu…“, ir  pakvietė dalyvauti visų grupių ugdytinius ir mokytojas. Tikslas: ugdyti pagarbą gamtai ir gyvybei, skatinti ugdytinių domėjimąsi augalais, stebint ir pažįstant augalų augimo ir vystymosi sąlygas.
Su vaikučiais mokytojos grupių erdvėse  sėjo įvairias daržovių,  gėlių sėklas,  tyrinėjo, mokė pažinti augalus. Sodino svogūnus, stebėjo, kaip užauga laiškai, juos ragavo, taip pat džiaugėsi savo užaugintais kviečių želmenimis ir sudygusiomis gėlytėmis. Veiklų metu ugdytiniai įgijo  žinių apie augalus:  jų auginimo sąlygas (drėgmę, žemę, šviesą ir t.t.), augalų priežiūrą,  sodinimą, daiginimą.   Savo žinias ir įspūdžius išreiškė kūrybinių – pažintinių veiklų metu. Atsakant į klausimą, ko reikia augalui, kad jis augtų, vaikai piešė, aplikavo, karpė saulę, debesėlius, lietų ir kt.    Organizavimas STEAM pažintinės tyrinėjimų ir atradimų savaitės „Sėju, sodinu, auginu…“,  mums buvo ne tik smagus, bet ir prasmingas. Joje dalyvaujant  mus siejo bendra veikla, draugystė ir bendradarbiavimas. Draugiškai dirbome kartu gamindami vazonus įvairiems augalams ir gėlėms sodinti, mokėmės paruošti žemę augalų sodinimui, tyrinėjome įvairias sėklytes, kurias sodinome į paruoštą žemę. Besimokydami prižiūrėti įvairius augalus, gėles, vaikai stebėjo, fiksavo augimo pokyčius, juos lygino. Augalų auginimas ir priežiūra vaikams tapo patraukliu užsiėmimu.

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė‘‘ direktoriaus pavaduotojos Giedrės  Bagdonienės inf.