10 000 žingsnių yra vieni juokai!

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė” įsitraukė į „Sveikatiados” siūlomą veiklą. Joje dalyvavo septynios grupės: „Drugelių”, „Bitučių”, Pelėdžiukų”, „Šermukšniukų”, „Ąžuoliukų”, „Žirniukų”, „Pagrandukų”. Iš viso  95 vaikai ir 10 mokytojų. Geras oras ir puiki nuotaikai – tai 10000 žingsnių tikrai yra vieni juokai.  Vaikai ir mokytojos žygiavo ir  žingsnelius skaičiavo kelias dienas. Vyresnieji Daugiau……

„Aš galiu prisidėti prie švaresnio oro“

Mažeikių lopšelis – darželis „Žilvitis“ į ugdymo procesą integruoja gamtosauginį ugdymą. Visame darželyje vykdėme projektą ,,Aš ir gamta“. Projekto tikslas –  ugdyti norą pažinti, saugoti, gerbti ir puoselėti gamtą. Didelis dėmesys buvo skirtas klimato kaitai – viena iš temų ,,Oro tarša“. Projekto metu su ugdytiniais išsiaiškinome, kas yra oro tarša, Daugiau……

Naujienos nuotoliniam darbui, mokymuisi

Laba diena mielosios, Žengdama vieną žingsnį į priekį, siunčiu naujienų – nuotoliniam darbui, mokymuisi, gal bus įdomu. tam, kad karantino laikotarpiu nei vienas vaikas neliktų be dėmesio (lankantis ir nelankantis ugdymo įstaigą, turintis namuose kompiuterį ar jo neturintis) daugelyje šalių į pagalbą atėjo nacionalinės televizijos. LRT, kartu su ministerija,  taip Daugiau……

Sveikatos valandėlės Birštone

Propaguodami sveiką gyvenseną, ugdytojai, tėveliai ieško naujų darbo formų puoselėjant sveikatą netradicinėse aplinkose.    Mažieji birštoniečiai, Birštono vaikų lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ ugdytiniai turi puikią galimybę apsilankyti ,,Eglės“, ,,Tulpės“, ,,Versmės“ sanatorijose, mineralinio vandens pavilijone ,,Birutės“ viloje. Šiltuoju metu laiku vieną kartą per savaitę lankėsi mineralinio vandens garinimo bokšte ,,Druskupis“. Kneipo sode braidžiojo mineralinio Daugiau……

2016 m. ataskaitinės konferencijos „Žaidžiam, šokame, bėgiojam – kartu su šeima sportuojam“ pranešimai

2017 m. sausio 20 d. Vilniaus Karolinos viešbučio konferencijų salėje vykusios ataskaitinės konferencijos „Žaidžiam, šokame, bėgiojam – kartu su šeima sportuojam“ pranešimai: – Vaikų sveikatos stiprinimo švietimo įstaigose aktualijos – LR Sveikatos apsaugos ministerijos Rizikos sveikatai valdymo ir kurortologijos skyriaus vedėjos Dr. Ritos Sketerskienės ir vyriausiosios specialistės Giedrės Namajūnaitės – Daugiau……

2015 m. Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ ataskaitinės konferencijos pranešimai

2015 m. lapkričio 26 d. Vilniaus Karolinos viešbučio konferencijų centre vykusios Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ ataskaitinės konferencijos pranešimai: – Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo šiandiena ir perspektyvos – LR Švietimo ir mokslos ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus atliekanti vedėjos funkcijas Laimutės Jankauskienės, – Vaikų sveikatos stiprinimo švietimo įstaigose Daugiau……

2014 m. ataskaitinės konferencijos „Sveikas vaikas – sveika tauta“ pranešimai

2014 gruodžio 12 d. Vilniaus Karolinos viešbučio konferencijų salėje vykusios ataskaitinės konferencijos „Sveikas vaikas – sveika tauta“ pranešimai: – Ankstyvojo ugdymo prioritetai – LR Švietimo ir mokslos ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėjos Gražinos Šeibokienės – Visuomenės sveikatos priežiūros aktualijos – LR Sveikatos apsaugos ministerijos Rizikos sveikatai valdymo ir kurortologijos Daugiau……

2013 m. baigiamosios konferencijos „Sveikatinimo veikla darželyje ir šeimoje“ pranešimai

2013 m. lapkričio 28 d. pramogų centre „Trasalis“ vykusios baigiamosios konferencijos „Sveikatinimo veikla darželyje ir šeimoje“ pranešimai: – „2013 sveikatingumo metų įgyvendinimo apžvalga“  –  Asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ prezidentės  Danutės Jakučiūnienės – „Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas“ – Aukštadvario mokyklos-darželio „Gandriukas“ direktorės Vilės Lauruševičienės – „Kartu sveikatos labui“ – Lentvario lopšelio-darželio "Šilas“ Daugiau……

Lektorių ir kolegų pranešimai

Lektorių pranešimai Vaikų sveikatos priežiūros aktualijos  (pranešėja Giedrė Namajūnaitė, Sveikatos apsaugos ministerija,  2013-11-28)  Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo skatinimas ikimokykliniame, priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme  (pranešėja Gražina Šeibokienė, Švietimo ir mokslo ministerija, 2013-11-28)  Judrus, saugus ir sveikas vaikas darželyje ir šaimoje (veiklos ataskaita 2001-2012 m,  pranešėja Danutė Jakučiūnienė, asociacijos „Sveikatos želmenėliai” prezidentė, Daugiau……